en
Aranżacja Salonu 1
Aranżacja Kuchni 1
Aranżacja Kuchni 2
Aranżacja Kuchni 3
Drzwi przesuwane
Aranżacja Salonu 2
pl
de
fb
twiter
rss
 
Company Tralex, offering high quality products would like to invite you to cooperation.
 
 
We offer our services to both individual clients as well as companies producing
stairs, furniture, developers, architects, interior decorators, etc.
 
In his realizations offer systems from SEVROLL leading manufacturer of business systems, sliding doors, folding, swing, wardrobes and systems BLUM, CRUISE - manufacturers of accessories and equipment for the kitchen.
Our company offers comprehensive assistance in consulting and design our projects for architects, developers and individual customer.
We provide a wide range of materials, high quality products and installation services.
For larger orders we offer very favorable terms of cooperation based on the reliability and timeliness of execution.
 
 
For companies producing stairs and furniture, we offer the following products:
• design steps using Compass - templates at 1:1 scale printed on a dot matrix printer,
• production of turned parts by offer designs or an individual order - balusters, columns and other
• cutting boards, countertops to any size, edge banding ABS edging and PVC
 
Welcome to cooperation!
 
Tralex company is a family business established in 1992.
Since then, we have achieved a stable position on the Polish market. We continuously improve the range of new technologies and standards.
        Our long tradition and experience allows us to design and construct stairs fully tailored to your individual needs using professional design software and visualization of stairs Compass Software. It is possible to visualize the design steps of the project's site!
      We also provide project implementation steps for the other joiner in 1:1 scale production of turned parts such as columns, balusters by of our designs as well as customized and cutting and laminating services boards ..
      The latest technology and the professionalism of our services allows us to meet the most demanding customers. To meet the expectations of our clients our services have expanded to carry furniture to size, ie building wardrobes, kitchens to size, custom-made furnishings and other customer orders on request.
 
      We offer professional and comprehensive implementation of the services we offer, we invite you to cooperate with construction companies, architects and interior designers, as well as private investors and all interested parties.
 
We invite you to take advantage of our special offers!

 
 

  

The most suitable because of the hardness (density fiber) wood species intended for the production of the stairs is the wood of trees liściastych.Nasza company performs the following steps hardwood species: beech, jesiin oak.
 
Coniferous wood - larch, pine, spruce - it is not recommended for production steps due to the low density (very soft).
 
Exotic wood is also featured on the stairs. Species: acajou, Brazilian cedar, American cherry, merbau, iroko, jatoba, mahogany, merbau, American walnut, sapele, wenge.  
                                                                           
For the production steps will be selected wood of sufficient moisture (8-12%).
Wood is a hygroscopic material, which gets or puts moisture from the air - depending on the climatic conditions - until the equilibrium moisture content. There is the close relationship between the moisture content of wood and humidity, and air temperature. At an air temperature of about 20 C and relative humidity of 50% - moisture content reaches equilibrium 9%. If the humidity and / or temperature change significantly, change the equivalent moisture content of wood and wood at the same time "working". The consumption of wood moisture expands (swells), the wood moisture it shrinks.
                    
Everyone wants to have a beautiful staircase for years and is faced with the dilemma of how to choose a way of finishing. There is no golden mean, every surface becomes worn, which is reflected in the change Brktg scratches and gloss. It is therefore important to approach this choice consciously. Will there be a staircase covered olejowoskiem or varnish - each of these solutions requires proper care.
We hope that the methods described below will help you with the finishing steps choice.
 
oiling
           Refining oil is the oldest known method for the care and protection of the wood. Oiling allows you to preserve the natural appearance of the surface and slightly emphasizes drawing, gives a velvety smoothness and makes the wood takes on a much warmer color.
The oils used to finish wooden structures are a combination of oil and wax. Oil penetrates deep into the wood and the wax gives the surface a silky finish.
Yes treated wood for local consumption can be restored without the need for renovation of the whole. Oiled wood breathes allowing it to work in varying weather conditions. Oily surface of the stairs is a matte or gloss, there are also coloring oils. Note also that these surfaces require maintenance (oil application), depending on the degree of wear.
 
 
painting
 
The most common method of protecting wood surfaces from dirt and moisture to paint. Layers of paint are impervious coating that protects the wood. A shortcoming of even the best paint is to gradually wear (after years) and damage that occur during use. Professional renovation of stairs in place of the investment is complicated. The surface of the wooden stairs are finished with high-quality polyurethane lacquers, colorless, with varying degrees of gloss imposed by spraying.
 
staining
 
Stain the wood surface allows for coloring wood, as conceived by the users or designers of furniture. Stain does not hide the natural grain of the wood - says it now or compensates highlights differences in shades of natural wood species drewna.Każdy take the stain differently and it is a choice of color look at samples of stains.
Stained surfaces require finishing varnish.
 
           Każdy chce mieć piękne schody na lata i staje przed dylematem, jaki wybrać sposób wykończenia. Nie ma złotego środka, każda nawierzchnia ulega zużyciu, co przejawia się zarysowaniem i zmianą stopna połysku. Dlatego warto do tego wyboru podejść świadomie. Czy będą to schody pokryte olejowoskiem czy lakierem - każde z tych rozwiązań wymaga odpowiedniej pielęgnacji.
Mamy nadzieję że opisane poniżej sposoby wykończenia schodów ułatwią Państu wybór.
 
olejowanie
           Uszlachetnianie olejami jest najstarszą znaną metodą pielęgnacji i zabezpieczenia drewna. Olejowanie pozwala na zachowanie naturalnego wyglądu powierzchni, delikatnie podkreśla rysunek, nadaje aksamitną gładkość i sprawia że drewno nabiera znacznie cieplejszej kolorystyki. 
Oleje stosowane do wykończenia konstrukcji drewnianych są kombinacją oleju i wosku. Olej wnika głeboko w drewno a wosk nadaje powierzchni jedwabistą powłokę.
Tak zabezpieczone drewno w przypadku miejscowego zużycia można odnowić bez potrzeby renowacji całości. Drewno olejowane oddycha co pozwala na jego pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych. Powierzchnia schodów pokrytych olejem jest matowa lub  z połyskiem, występują również oleje koloryzujące. Należy pamiętać  też, że powierzchnie takie  wymagaja konserwacji (nakładania oleju) w zależności od stopnia zużycia.
 
 
lakierowanie
 
Najpopularniejszą metodą zabezpieczania powierzchni drewnianych przed zabrudzeniem i wilgocią jest lakierowanie. Warstwy lakieru stanowią nieprzepuszczalną powłokę chroniącą drewno. Mankamentem nawet najlepszych lakierów jest stopniowe zużycie ( po latach) oraz uszkodzenia które występują w trakcie użytkowania. Profesjonalna renowacja schodów w miejscu realizacji inwestycji jest skomplikowana. Powierzchnię schodów drewnianych wykańcza się wysokiej jakości lakierami poliuretanowymi,  bezbarwnymi, o różnym stopniu połysku nakładanymi metodą natryskowa.
 
bejcowanie 
 
Bejcowanie powierzchni drewnianych pozwala na uzyskanie kolorystyki drewna, zgodnie z zamysłem użytkowników lub projektantów mebli. Bejca nie kryje naturalnego usłojenia drewna - podkreśla go, uwydatnia pory bądź wyrównuje naturalne różnice w odcieniach drewna.Każdy gatunek drewna różnie przyjmują bejcę i dobrze jest przed wyborem koloru zapoznać się z próbkami bejc.
Powierzchnie bejcowane wymagaja wykończenia lakierem. 
 
Copyright 2013 Tralex